Nieuwbouw laboratorium voor routinetests, R&D en diagnostiek

Locatie
Roelofarendsveen (NL)
Ontwerp
2014-2018
Bouwperiode
niet gerealiseerd
Oppervlakte
6 000,00 m²
Ontwerppartners

technieken: Exilab NV

Naktuinbouw bewaakt en bevordert de kwaliteit van producten, processen en ketens in de tuinbouw. De focus ligt daarbij op teeltmateriaal (zaaizaad en plantgoed).  Elk bedrijf dat teeltmateriaal in de tuinbouwsectoren groentegewassen, bloemisterijgewassen en boomkwekerijgewassen in Nederland produceert en/of verhandelt, moet zich voor registratie aanmelden bij Naktuinbouw. Die voert vervolgens periodiek keuringen en inspecties uit op het bedrijf. 

Naktuinbouw is door de Nederlandse overheid aangewezen als de (enige) verantwoordelijke instantie om rassen van groente-, landbouw- en sierteeltgewassen te beoordelen op onderscheidbaarheid, homogeniteit en bestendigheid (DUS-onderzoek) ter verkrijging van toelichting en/of kwekersrecht (die plaatsvindt via de Raad voor plantenrassen/CPVO). Jaarlijks worden meer dan 2000 nieuwe aanmeldingen van rassen onderzocht.

Exilab kreeg de opdracht een nieuw laboratorium te ontwerpen op het terrein van Naktuinbouw aan de Sotaweg in Roelofarendsveen. Abstract verzorgde voor Exilab de haalbaarheidsstudie en conceptontwerp, waarna ook verder bouwkundig ontwerp en projectmanagement door Abstract werd uitgevoerd.

Momenteel vinden de laboratoriumwerkzaamheden van Naktuinbouw plaats op twee verschillende locaties: het toetslaboratorium bevindt zich in het hoofdgebouw , terwijl de R&D en diagnostische onderzoeken gebeuren in een apart gebouw verderop in de straat.

Naktuinbouw wenste beide laboratoria te combineren in de buurt van het hoofdgebouw om maximale interactie te creëren zowel tussen beide laboratoria onderling als tussen laboratorium- en kantoorwerkzaamheden. Het combineren van al deze activiteiten op hetzelfde adres verhoogt bovendien de herkenbaarheid naar klanten toe.

Aanleiding tot de nieuwbouwplannen waren enerzijds een verwachte groei van de activiteiten en anderzijds de veranderde regelgeving omtrent behandelen van plantmaterialen in laboratoriumomstandigheden. Om aan de geldende eisen te kunnen voldoen zouden aan de huidige laboratoria ingrijpende wijzigingen moeten gebeuren die binnen de huidige gebouwen niet altijd haalbaar zouden zijn. Omdat met allerlei soorten organismen wordt gewerkt werden in het ontwerp de laboratoriumwerkzaamheden ingedeeld in verschillende classificaties: deels wordt gewerkt in niet ingeperkt gebied, de overige activiteiten worden ingedeeld in een zone met inperkingsniveau BPL1 en BPL3 en een zone met inperkingsniveau BPL2 volgens de voorschriften van NVWA.

De nieuwbouw zou naast alle laboratoriumactiviteiten ook kantoorfuncties en het logistiek centrum voor de hele site huisvesten. Het ontwerp voorzag in een gebouw met 2 bouwlagen, met een footprint van ca. 3.400 m² en dat verbonden wordt aan het bestaande gebouw d.m.v. een looproute op de verdieping. De totale vloeroppervlakte bedraagt ca. 6.000 m², waarvan 3.500 m² ingericht als laboratorium.

Na aanbesteding van de verschillende loten voor uitvoering van de nieuwbouw, werd het project on hold gezet o.w.v. plannen van Rijkswaterstaat voor verbreding van de aan het terrein palende snelweg.

Abstract Architecten ondersteunt uw project van eerste idee tot indienstname

Wij begeleiden onze klanten vanaf haalbaarheidsstudie tot en met commissioning.

Wij houden rekening met uw eisen: esthetisch, budgettair, energetisch, …

Van ontwerp tot oplevering en commissioning staan wij in voor de coördinatie van alle partijen.